Druháci v škole ____. Pani učiteľka ____ písmená. Evka ____ kvet. Deti ____. Zoltán ____ na rebríku. ____ stojí mamička. Zoltán ____ jablko. Stará mama ____ ovocie. Stará mama je ____. Peter je ____. V pivnici je ____.

Doplň chýbajúce slovo! - Pótold a hiányzó szót!

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?