Brže osmislite bolja predavanja
Zemlju okružuje zračni omotač koji nazivamo - atomosfera, Najvažniji sastojak zraka za čovjeka većinu živih bića je - kisik, Hlađenjem gustoća zraka se - povećava, Temperatura zraka se mjeri - termometrom, Najzastupljeniji sastojak zraka je - dušik, Živa bića izdišu - ugljikov dioksid, Kisik je potreban da bi se iz hrane oslobodila - energija, Zrak je smjesa - plinova,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti