1) književni rodovi  2) epika 3) lirika 4) drama 5) Navedi koje knj. vrste idu u koji rod. 6) didaskalije 7) dijalog 8) monolog 9) Što je najvažnije za lijep ritam? 10) Što je stih? 11) Kako zovemo stih od pet slogova, od šest, sedam ...? 12) Kako zovemo pisanje u rečenicama, kao u romanima...? 13) Parna rima, obgrljena rima? 14) Ukrštena rima, nagomilana, isprekidana? 15) Kako zovemo strofe od dva, tri, četiri i pet stihova? 16) Slobodni stih, vezani stih? 17) Kakve mogu biti pjesničke slike (ovisno o osjetima)? 18) Što je tema? 19) Što je motiv? (dva značenja) 20) Po temi, kako dijelimo lirske pjesme? 21) Koje pjesme nazivamo pejzažnima? 22) Što su haiku pjesme 23) Što je balada? 24) Što je sonet? 25) Što znači kad kažemo za koje djelo da se bavi socijalnom tematikom? 26) Što znači kad kažemo za koje književno djelo da pripada dijalektnoj književnosti? 27) personifikacija 28) epitet 29) onomatopeja 30) usporedba 31) metafora 32) kontrast 33) asonanca i aliteracija 34) alegorija 35) hiperbola 36) gradacija 37) Po čemu se razlikuju tekst igrokaza i tekst neke pripovijetke? 38) Koja su glavna zanimanja pri stvaranju kazališne predstave? 39) Što je kompozicija u književnim djelima? 40) Što je ideja u književnom djelu? 41) Što je pouka? 42) Što je crtica? 43) Što je roman, što je pripovijetka? Kako ih razlikovati? 44) Što je novela? 45) Koje su glavne osobine bajke kao književne vrste? 46) Mali princ je moderna bajka. Zašto? Po čemu se razlikuje od klasične bajke? 47) Što je basna? 48) Što je unutarnji monolog? 49) Što je mit? 50) Što je legenda? 51) Što je retrospekcija? 52) Što je kronološki slijed? 53) Kako dijelimo književna djela s obzirom na odnos prema stvarnosti? 54) Što je to kriminalistički roman, pripovijetka ili film? 55) Što je karakterizacija likova u književnim djelima? (četiri) 56) Koje su vrte karakterizacija likova u književnim djelima? 57) Je li isto: pisac i pripovjedač? 58) Što znači kad kažemo za koje književno djelo da je narodno? 59) Koje su dramske vrste? 60) Što je misaona ili refleksivna pjesma? 61) Koji se pojmovi koriste za glavnog junaka u nekom filmu ili drami te za njegova glavnog protivnika? 62) Što je opis? 63) Kako nazivamo "pripovjedača pjesme", osobu koja se izražava u pjesmi, pjesnički glas? 64) Kako zovemo veće dijelove u dramskom tekstu? 65) Na što se dijele činovi u dramskome tekstu? 66) Što su sinonimi, što su homonimi? Navedi primjer. 67) Što su frazemi? Navedi primjer. 68) Što su žargonizmi? Navedi primjer. 69) Što su dijalektizmi? Navedi primjer. 70) Romeo i Julija - fabula. 71) Što je satira, a što ironija ili sarkazam? 72) Tko je "otac hrvatske književnosti"? Zašto ga tako nazivamo?

Književnost - 8. razred (provjera znanja)

Top-lista

Vizualni stil

Postavke

Promijeni predložak

Vrati automatski spremljeno: ?