1) 1+9= a) 10 b) 8 c) 2 d) 3 e) 0 f) 6 2) 10+6= a) 12 b) 4 c) 16 d) 9 e) 5 f) 2 3) 2+2= a) 9 b) 1 c) 3 d) 6 e) 8 f) 4 4) 8+8= a) 1 b) 4 c) 7 d) 9 e) 10 f) 16 5) 5+5+5= a) 2 b) 10 c) 15 d) 6 e) 9 f) 7 6) 10+9= a) 19 b) 8 c) 7 d) 5 e) 3 f) 2 7) 0+0+0+0 a) 0 b) 8 c) 10 d) 20 e) 9 f) 12 8) 7+13= a) 20 b) 4 c) 5 d) 8 e) 7 f) 10 9) 20+0= a) 0 b) 9 c) 8 d) 20 e) 3 f) 5 10) 10+5 a) 16 b) 15 c) 3 d) 6 e) 8 f) 5

Matematika 1.razred zbrajanje brojeva do 20-Lea Majstorović

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?