1) Melyik a helyes megoldás? a) T = 4 m ⋅ 5 m = 20 m 2 b) T = 4 m ⋅ 5 m = 30 m 2 c) T = 4 m ⋅ 5 m = 9 m 2 2) Melyik a helyes megoldás? a) K = 2⋅(3 cm + 6 mm) = 18 m b) K = 2⋅(3 cm + 6 cm) = 18 cm c) K = 2⋅(3 cm + 6 cm) =16 cm 3) Melyik a helyes megoldás? a) T = 6 m ⋅ 6 m = 36 m b) T = 6 m ⋅ 6 m = 12 m 2 c) T = 6 m ⋅ 6 m = 36 m 2 4) Melyik a helyes megoldás? a) K = 4 ⋅ 5 m = 20 cm b) K = 4 ⋅ 5 m = 25 m c) K = 4 ⋅ 5 m = 20 m 5) Melyik a helyes megoldás? a) T = 7 m ⋅ 8 m = 54 m 2 b) T = 7 m ⋅ 8 m = 56 m 2 c) T = 7 m ⋅ 8 m = 56 m 6) Melyik a helyes megoldás? a) K = 2⋅ (9 dm + 6 dm) = 30 m b) K = 2⋅ (9 dm + 6 dm) = 30 dm c) K = 2⋅ (9 dm + 6 dm) = 3 dm

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?