1) ? + 2 = 5 a) 1 b) 3 c) 4 d) 2 2) ? + 1 = 4 a) 3 b) 4 c) 5 d) 2 3) ? + 1 = 3 a) 2 b) 3 c) 4 d) 1 4) ? + 3 = 4 a) 2 b) 1 c) 3 d) 4 5) 1 + ? = 2 a) 5 b) 1 c) 2 d) 3 6) 1 + ? = 5 a) 4 b) 2 c) 1 d) 3 7) 3 + ? = 5 a) 2 b) 4 c) 3 d) 1 8) 2 + ? = 4 a) 2 b) 3 c) 1 d) 5 9) 1 + ? = 3 a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 10) 1 + ? = 5 a) 4 b) 1 c) 2 d) 5

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?