1) Što je krški reljef? a) jame, špilje, polja u kršu, ponikve... b) mora, jezera, rijeke... c) ledenjaci 2) Podzemni krškim reljefni oblici su a) ponikve, škrepe, polja u kršu, kamenie ... b) Jame i špilje 3) Zbog čega nastaje krški reljef? a) mora b) vjetar c) voda 4) Građa Zemlje a) kora b) kora, jezgra, plašt c) jezgra d) voda, kopno 5) Vrste reljefa su a) Voda, kopno b) riječni, obalni, ledenjački, krški reljef, pustinjski, biogreni, antropogeni c) riječni, obalni, ledenjački, krški reljef, pustinjski

Top-lista

Vizualni stil

Postavke

Promijeni predložak

Vrati automatski spremljeno: ?