1) Što je krški reljef? a) jame, špilje, polja u kršu, ponikve... b) mora, jezera, rijeke... c) ledenjaci 2) Podzemni krškim reljefni oblici su a) ponikve, škrepe, polja u kršu, kamenie ... b) Jame i špilje 3) Zbog čega nastaje krški reljef? a) mora b) vjetar c) voda 4) Građa Zemlje a) kora b) kora, jezgra, plašt c) jezgra d) voda, kopno 5) Vrste reljefa su a) Voda, kopno b) riječni, obalni, ledenjački, krški reljef, pustinjski, biogreni, antropogeni c) riječni, obalni, ledenjački, krški reljef, pustinjski

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?