Brže osmislite bolja predavanja
1) Što je krški reljef? a) jame, špilje, polja u kršu, ponikve... b) mora, jezera, rijeke... c) ledenjaci 2) Podzemni krškim reljefni oblici su a) ponikve, škrepe, polja u kršu, kamenie ... b) Jame i špilje 3) Zbog čega nastaje krški reljef? a) mora b) vjetar c) voda 4) Građa Zemlje a) kora b) kora, jezgra, plašt c) jezgra d) voda, kopno 5) Vrste reljefa su a) Voda, kopno b) riječni, obalni, ledenjački, krški reljef, pustinjski, biogreni, antropogeni c) riječni, obalni, ledenjački, krški reljef, pustinjski

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti