Brže osmislite bolja predavanja
Što je drama?, Što je dijalog?, Što je monolog?, Što su didaskalije?, Prepoznaj književne rodove i ispod dijelova pjesama napiši kojemu rodu pripadaju., Pored dijelova teksta napiši: pripovijedanje, opisivanje, dijalog., U navedenim rečenicama prepoznaj i napiši u kojoj je osobi pripovjedač: u prvoj ili u trećoj osobi., Prepiši didaskalije., Iz ulomaka pjesama zaključi o kojoj se vrsti lirske pjesme radi: domoljubnoj, ljubavnoj i himni., Što je opisivanje?, Što je pripovijedanje?, Navedi značajke domoljubne pjesme!, Što je himna?, Navedi obilježja himne!, Kakav je pripovjedač u prvoj osobi?, Što je usporedba?, Navedi značajke ljubavne pjesme!, Kakva je karakterizacija lika postupcima?, Što je književna vrsta?, Što je fabula?, Navedi dijelove fabule!, Objasni svaki dio fabule!.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti