1) 2+2 a) 8 b) 4 c) 2 d) 1 e) 3 f) 5 2) 1+4 a) 1 b) 8 c) 2 d) 5 e) 3 f) 0 3) ako imaš dvije olovke jednu polomiš koliko imaš? a) imam jednu b) imam deset c) imam tri d) imam nula e) imam dvije f) imam osam 4) 9+1 a) 12 b) 3 c) 10 d) 5 e) 2 f) 8 5) 5+2 a) 3 b) 2 c) 1 d) 0 e) 6 f) 7

zbrajanje i oduzimanje 1.razred 1. polugodište

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?