Brže osmislite bolja predavanja
1) 1+1+1 a) 1 b) 2 c) 3 2) 1+2+2 a) 5 b) 4 c) 3 3) 3+1+1 a) 2 b) 5 c) 4 4) 2+2 a) 2 b) 3 c) 4 5) 1+1 a) 1 b) 2 c) 4

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti