Brže osmislite bolja predavanja
1) Kabele računala, tableta i mobitela smijemo dirati i povlačiti? a) b) c) 2) Za računalom se sjedi mirno i ne udara se po računalu? a) b) c) d)

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti