Dužina je ____ spojnica dviju točaka ravnine. Pravac crtamo kao ravnu crtu bez ____. Pravac je određen ____ različitim točkama neke ravnine. Kroz jednu točku može se nacrtati ____ mnogo pravaca. Kružnica je skup svih točaka ravnine koje su jednako ____ od zadane točke S za ____ broj r. Polumjer kružnice je dužina koja ____ središte kružnice s bilo kojom ____ kružnice. Tetiva je ____ koja spaja bilo koje ____ točke kružnice. Kružni isječak je dio ____ omeđen dvama ____ i pripadnim kružnim ____. Kružni vijenac je dio ravnine omeđen dvjema ____ kružnicama, uključujući i točke ____.

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?