2-2 - 25 · 2-7, 27 - 23 · 24, 29 - 2 · 28, 210 - 20 · 210, 22 - 2-2 · 24, 24 - 23 · 2, 28 - 25 · 23, 2-11 - 2-6 · 2-5,

azonos_alapú_hatványok_szorzása

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?