Brže osmislite bolja predavanja
1) 3+3=9 a) TOČNO b) NETOČNO 2) 1+3=5 a) TOČNO b) NETOČNO 3) 6-4=3 a) TOČNO b) NETOČNO 4) 7-6=1 a) TOČNO b) NETOČNO 5) 2+4=6 a) TOČNO b) NETOČNO 6) 8-4=4 a) TOČNO b) NETOČNO 7) 3+4=8 a) TOČNO b) NETOČNO 8) 3+2=5 a) TOČNO b) NETOČNO 9) 9-4=5 a) TOČNO b) NETOČNO 10) 3+7=10 a) TOČNO b) NETOČNO 11) 5+3=8 a) TOČNO b) NETOČNO 12) 2+8=9 a) TOČNO b) NETOČNO 13) 5-5=0 a) TOČNO b) NETOČNO 14) 1+9=10 a) TOČNO b) NETOČNO 15) 10-8=5 a) TOČNO b) NETOČNO 16) 5-0=0 a) TOČNO b) NETOČNO 17) 9-6=3 a) TOČNO b) NETOČNO 18) 5+4=10 a) TOČNO b) NETOČNO 19) 7-4=1 a) TOČNO b) NETOČNO 20) 9-3=5 a) TOČNO b) NETOČNO

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti