Brže osmislite bolja predavanja
1) Koliko stranica ima pravokutnik? a) 4 b) 2 c) 3 d) 5 2) Što je na slici? a) b) c) d) 3) Što je na slici? a) b) c) d) 4) Što su stranice pravokutnika, kvadrata i trokuta? a) Krugovi. b) Dužine. c) Točke. d) Likovi. 5) Što su vrhovi pravokutnika, kvadrata i trokuta? a) Krugovi. b) Dužine. c) Točke. d) Likovi. 6) Koliko vrhova ima trokut? a) 4 b) 2 c) 3 d) 5 7) Koje su točke vrhovi pravokutnika? a) . b) c) d) 8) Koji geometrijski lik nema vrhove? a) Pravokutnik. b) Krug. c) Kvadrat. d) Trokut.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti