Brže osmislite bolja predavanja
NIKOLA TESLA - IZMJENIČNA STRUJA, 700 IZUMA, BEŽIČNI PRIJENOS ENERGIJE, THOMAS EDISON - IZUMIO ELEKTRIČNU ŽARULJU, LOIUS PASTEUR - UNAPRIJEDIO MEDICINU, IZUMIO PASTERIZACIJU, TITANIK - VELIKI PAROBROD, POTONUO 1912., MARIE CURIE - PONAŠLA DVA RADIOAKTIVNA ELEMENTA-RADIJ I POLONIJ, HENRY FORD - UVEO MASOVNU PROIZVODNJU AUTOMOBILA, MODEL T, ROBERT KOCH - ISTRAŽIVAO KOLERU, OSPICE I NAPRAVIO CJEPIVA, NAFTA - TEKUĆA SMJESA UGLJIKOVODIKA NASTALA TALOŽENJEM MRTVIH ORGANIZAMA , BRAĆA WRIGHT - 1903. PRVI USPJEŠAN LET AVIONOM, BRAĆA LUMIER - USAVRŠILI KINEMATOGRAF, SNIMALI PRVE FILMOVE, AUSTO-UGARSKA NAGODBA - 1867., SPORAZUM IZMEĐU HABSBURGOVACA I UGARSKE, ZAJEDNIČKI POSLOVI U NOVOJ KRALJEVINI - FINANCIJE, VOJSKA, VANJSKA POLITIKA, RUSIJA - SELJACI ŽIVE TEŠKO I NAKON UKIDANJA KMETSTVA 1861., NAPOLEON III. - VODI RAT PROTIV HABSBURGOVACA I PRUSKE TE ULAZI U KRIMSKI RAT, ZAROBLJEN 1870., VIKTOR EMANUEL - PRVI KRALJ NOVE KRALJEVINE ITALIJE, PRUSKA - KRALJEVINA KOJA PROVODI UJEDINJENJE NJEMAČKE, BISMARK - PREMIJER PRUSKE I ŽELI UJEDINITI NJEMAČKU KRVLJU I ŽELJEZOM, VIKTORIJANSKO DOBA - VELIKA BRITANIJA NAJMOĆNIJA, MORALNOST, SUZDRŽANOST, PITANJE IRSKE - PROBLEM U VELIKOJ BRITANIJI, PITANJE PRIPADNOSTI BRITANSKOJ KRUNI, TISUĆU CRVENIH KOŠULJA - VOJSKA KOJOM JE ZAPOVIJEDAO GARIBALDI U UJEDINJENJU ITALIJE, VELIKA ISTOČNA KRIZA - DOGAĐAJI I RATOVI VEZANI ZA USTANKE U BIH, ISTOČNO PITANJE - PITANJE TERITORIJALNE CJELOVITOSTI OSAMANSKOG CARSTVA, VELIKA BUGARSKA - NASTALA NAKON MIRA U SAN STEFANU, KONGRES U BERLINU - NASTALA KNEŽEVINA BUGARSKA I ISTOČNA RUMELIJA, RUMUNJSKA , SRBIJA I CRNA GORA, ABOLICIONIZAM - POKRET ZA UKIDANJE ROPSTVA U SAD-U, IMPERIJALIZAM - RAZDOBLJE S KRAJA 19. I POČETKA 20. STOLJEĆA KADA SE VELIKE SILE NAORUŽAVAJU I TRAŽE POVOD ZA RAT S DRUGIM DRŽAVAMA, HENRY DUNANT - OSNOVAO CRVENI KRIŽ, ALFRED NOBEL - KEMIČAR KOJI IZUMIO DINAMIT I OSNOVAO ZAKLADU ZA DODJELU NAGRADA, IMOVINSKI CENZUS - OGRANIČENJE IZBORNIH PRAVA NA TEMELJU OSOBNE IMOVINE, ABRAHAM LINCOLN - AMERIČKI PREDSJEDNIK, UKINUO ROPSTVO U SAD-U,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti