- 8: - 19 + 11, 21 + (-29), - 3 + (-5), 8 + (-16), -7 + (-1), -15 + 7, - 32 +24, - 6 + (-2), 8: 22 + (-14), -23 + 31, 37 + (-29), 26 + (-18), - 9 + 17, - 7 + 15, - 41 + 49, 7 + 1, 19 + (-11), - 12: - 15 + 3, 8 + (-20), - 8 + (-4), 16 + (-28), - 10 + (-2), 4 + (-16), 71 + (-83), - 9 + (-3), 6: 9 + (-3), 7 + (-1), - 12 + 18, 4 + 2, 35 + (-29), 80 + (-74), 12 + (-6), 24 + (-18),

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?