Brže osmislite bolja predavanja
1) 21+7= a) 29 b) 28 c) 27 d) 30 2) 50-3= a) 46 b) 49 c) 18 d) 47 3) 30-2= a) 29 b) 28 c) 25 d) 26 4) 56+4= a) 59 b) 58 c) 60 d) 61 5) 48-8= a) 40 b) 42 c) 41 d) 50 6) 13+8= a) 20 b) 22 c) 19 d) 21 7) 79+3= a) 81 b) 80 c) 82 d) 83 8) Broj 19 ima: a) 1D i 8J b) 9J i 1D c) 9D i 1J d) 1D i 9J 9) Broj 47 ima: a) 4D i 7J b) 7J i 4D c) 7D i 4J d) 4J i 7D 10) USPOREDI 49 __ 48 a) < b) > c) = 11) USPOREDI 23 __ 32 a) < b) > c) = 12) USPOREDI 87 __ 78 a) = b) < c) > 13) USPOREDI 56 __ 5D 6J a) = b) < c) > 14) ___ + 36 = 40 a) 3 b) 5 c) 6 d) 4 15) __ - 7 = 40 a) 46 b) 47 c) 50 d) 52

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti