1) U razlomku 17/42 17 je: a) nazivnik b) brojnik c) razlomačka crta 2) Količnik 34:35 zapisan kao razlomak je:  a) 35/35 b) 35/34 c) 34/35 3) 15/1 je  a) 15 b) 1 c) ne može se izračunati 4) 0/7 je a) ne može se izračunati b) 0 c) 7 5) 16/0 je a) 0 b) ne može se izračunati c) 1 6) 66/11 je a) 1 b) 11 c) 6 7) Koja jednakost nije točna? a) 5=30/6 b) 5=55/11 c) 5=5/5 8) Koja jednakost nije točna? a) 56/7=7 b) 64/8=8 c) 49/7=7 9) Koji je od ovih razlomaka prirodni broj? a) 0/10 b) 80/10 c) 7/10 10) Broj 4 napisan kao razlomak s nazivnikom 6 je: a) 4/6 b) 6/4 c) 24/6 11) Broj 9 napisan kao razlomak s brojnikom 27 je: a) 27/3 b) 27/9 c) 3/27 12) Koliki je x ako je x/8=2? a) x=4 b) x=16 c) x=10 13) Koliki je a ako je 45/a=15? a) a=1 b) a=30 c) a=3 14) Je li 3/5 manje od 1, veće od 1 ili jednako 1? a) manje je od 1 b) jednako je 1 c) veće je od 1 15) Je li 5/5 manje od 1, veće od 1 ili jednako 1? a) manje je od 1 b) jednako je 1 c) veće je od 1 16) Je li 8/5 manje od 1, veće od 1 ili jednako 1? a) manje je od 1 b) jednako je 1 c) veće je od 1

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?