Brže osmislite bolja predavanja
1) Koji je najveći grad Afrike? a) Johannesburg b) Cape Town c) Zagreb d) Namib 2) Koja ruda se ne nalazi u Africi? a) boksit b) zlato c) srebro 3) Narod u sjevernoj Africi. a) Nigerijci b) Tuarezi c) Kinezi 4) Najveća država Afrike? a) NIgerija b) Italija c) DR Kongo d) Zambija e) Alžir 5) Kakvi su životni uvjeti u Africi? a) Loši b) Odlični c) Prosječni 6) Koji plod se ne nalazi u Africi? a) Jam b) Batata c) Kakaovac d) Limun 7) Prepoznaj narod Afrike. a) b) c) 8) Pronađi kontinent:Afrika a) . b) . c) . d) . e) . 9) Što je laterit a) ruda b) tlo crvene boje c) voće 10) Afrika je a) bogata država b) siromašna država c) prosječna država

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti