1) Koliko poslanica ima u Bibliji? a) 16 b) 21 c) 18 2) Od koliko se djela sastoji Biblijska kratica? a) 4 djela b) 7 djela c) 3 djela 3) Kada je pisana Biblija? a) Prije više stotina godina b) Prije 40 godina c) Prije 20 godina 4) Što je naravna Božja objava? a) Objava Boga misticima b) Savršenstvo i sklad prirode c) Objava Boga preko proroka 5) Što je crkvena predaja? a) Izgled unutrašnjosti crkve b) Slavlja poput Božićča, Uskrsa, itd. c) Prenošenje, širenje Božje riječi povjerene apostolima 6) Odakle citat: " U početku stvori Bog nebo i zemlju" a) Iz starog zavjeta b) Iz svetog pisma c) Iz novog zavjeta 7) Prema kojoj teoriji je svemir nastao prije oko 13 milijardi godina radi praska iz točke beskonačne gustoće? a) Prema teoriji o Točci beskonačne gustoće b) Ta teorija ne postoji c) Prema teoriji Velikog praska 8) Što je plodni polumjesec? a) Zemljopisni prostor koji obuhvaća Egipat.. b) Bilo koje područje na zemlji gdje je Zemlja plodna c) Bilo koje područje na Zemlji koje okružuju dvije rijeke 9) Što znači ime Izak? a) Saveznik Božji b) Božja žrtva c) Božji smiješak 10) Koliko je Josip imao sinova? a) 13 b) 12 c) 14 11) Koji sin je prodan u ropstvo? a) Josip b) Ašer c) Jiskar 12) Kako se zovu potomci Abrahama, Izaka i Jakova? a) Izraelci/Hebreji/Protestanti b) Babilonci/Izraelci/Hebreji c) Židovi/Izraelci/Hebreji 13) Čime su se hranili Izraelci lutajući pustinjom? a) Manom i prepelicama b) Manom i golubicama c) Manom i jesrebovima 14) Koliko novi zavjet sadrži knjiga? a) 27 b) 26 c) 24 15) Koliko knjiga sadrži stari zavjet? a) 48 b) 46 c) 47 16) Od koliko djelova se sastoji Biblija? a) 3 djela b) 4 djela c) 2 djela 17) Koja je knjiga najvažnija za Kršćane? a) Novi zavjet b) Sveto pismo c) Stari zavjet 18) Gdje možemo čitati o Isusovim čudesima? a) U svetom pismu b) U starom zavjetu c) U evanđelju

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?