Brže osmislite bolja predavanja
1)  Tko je Franki kupio flautu? a) Baka. b) Djed. c) Mama. 2) Kakvu je flautu baka kupila Franki? a) Najmanju. b) Najveću. c) Najkvalitetniju. 3) Gdje je baka radila? a) U školi. b) U prodavaonici instrumenata. 4) Franka flautu svira a) u dnevnom boravku. b) u svojoj sobi. c) u kuhinji. 5) Na čemu stoje note dok svira? a) Na krevetu. b) Na stolu. c) Na drvenom stalku. 6) Franki je stalak napravio a) djed. b) tata. c) stolar.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti