1) 9 + ___ = 10 a) 2 b) 1 c) 5 d) 3 e) 4 f) 6 2) 5 + ___ = 10 a) 3 b) 5 c) 4 d) 6 e) 2 f) 7 3) 8 + ___ = 10 a) 4 b) 1 c) 3 d) 2 e) 5 f) 6 4) 4 + ___ = 10 a) 5 b) 7 c) 8 d) 1 e) 6 f) 2 5) 6 + ___ = 8 a) 3 b) 4 c) 1 d) 2 e) 6 f) 5 6) 5 + ___ = 9 a) 3 b) 5 c) 4 d) 6 e) 0 f) 2 7) 2 + ___ = 5 a) 4 b) 3 c) 2 d) 1 e) 5 f) 0 8) 3 + ___ = 7 a) 4 b) 2 c) 5 d) 1 e) 6 f) 3 9) 10 - ___ = 7 a) 2 b) 3 c) 4 d) 1 e) 5 f) 0 10) 9 - ___ = 5 a) 6 b) 5 c) 4 d) 2 e) 3 f) 1 11) ___ + 3 = 7 a) 1 b) 5 c) 2 d) 0 e) 3 f) 4 12) 8 - ___ = 4 a) 2 b) 4 c) 6 d) 3 e) 1 f) 5 13) ___ - 3 = 7 a) 8 b) 2 c) 9 d) 6 e) 10 f) 5 14) ___ + 6 = 9 a) 3 b) 5 c) 1 d) 2 e) 4 f) 0 15) ___ - 3 = 6 a) 8 b) 10 c) 7 d) 5 e) 9 f) 6 16) 10+1= a) 9 b) 13 c) 10 d) 12 e) 11 f) 8

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?