Brže osmislite bolja predavanja
Biljke su [živa] bića. Za rast i razvoj potrebni su im [voda], [zrak], [tlo], [Sunčeva toplina] i svjetlost., [Biljke] koje imaju cvijet zovu se cvjetnjače. Glavni dijelovi biljke [cvjetnjače] su: korijen, stabljika, list i [cvijet]. Korijen, stabljika i list omogućuju [život] i [rast] biljke. Cvjetovi služe za [razmnožavanje] biljaka. Biljke se [rasprostranjuju] pomoću plodova i sjemenaka. , [Domaće] životinje su: pas, govedo, koza, ovca, konj. [Kućne] životinje su: mačke, psi, papige, ribice. [Divlje] životinje su: medvjed, vuk,lisica, srna., Konj, govedo, koza, zec i puž spadaju u [biljoždere]. Vuk, lisica i sova spadaju u [mesoždere]. Svinja, medvjed i jazavac spadaju u [sveždere.], Biljke proizvode [kisik]. On je živim bićima potreban za [disanje]. Životinje disanjem izlučuju [ugljikov dioksid] koje biljke upotrebljavaju za [proizvodnju hrane]..

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti