Brže osmislite bolja predavanja
1) ČOKOLADA KOŠTA 5 KUNA. OZNAČI ČIME BI PLATIO/PLATILA: a) b) c) d) 2) BILJEŽNICA KOŠTA 2 KUNE. OZNAČI ČIME BI PLATIO/PLATILA: a) b) c) d) 3) VREĆICA BOMBONA KOŠTA 10 KUNA. OZNAČI ČIME BI PLATIO/PLATILA: a) b) c) d) 4) LIZALJKA KOŠTE 1 KUNU. OZNAČI ČIME BI PLATIO/PLATILA: a) b) c) d) e) 5) DRVENE BOJICE KOŠTAJU 20 KUNA. OZNAČI ČIME BI PLATIO/PLATILA: a) b) c) d) e) 6) GUMICA KOŠTA 5 KUNA. OZNAČI ČIME BI PLATIO/PLATILA: a) b) c) d) e) 7) SLADOLED KOŠTA 10 KUNA. OZNAČI ČIME BI PLATIO/PLATILA: a) b) c) d) e) 8) SLADOLED KOŠTA 10 KUNA. OZNAČI ČIME BI PLATIO/PLATILA 2 SLADOLEDA a) b) c) d) e)

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Zajednica Oškrk Maja

Hrvatska

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti