1) Pošto se dobro zadihao i posustao od umora, on opazi da su se Kruškari načetili unaokolo. a) vremenska b) mjesna c) načinska d) uzročna e) namjerna f) posljedična 2) Cvijeće miriše zbog toga što s njegovih latica hlape različita mirišljiva ulja. a) posljedična b) uzročna c) vremenska d) predikatna e) subjektna f) namjerna 3) Idi kamo ti je naređeno! a) vremenska b) mjesna c) namjerna d) posljedična e) atributna f) uzročna 4) Sve je drukčije i mnogo drukčije no što je nekad bilo. a) načinska b) vremenska c) mjesna d) atributna e) posljedična f) uzročna 5) Vjerovalo se da miris ruže brani čovjeka od pijanstva. a) predikatna b) subjektna c) mjesna d) vremenska e) atributna f) posljedična 6) Istom što je pastir to izrekao, začuje se veliki štropot.  a) mjesna b) načinska c) vremenska d) atributna e) posljedična f) predikatna 7) Hlapić još nikada nije vidio tako velike vode jer je dosada uvijek živio u gradu. a) namjerna b) pogodbena c) objektna d) subjektna e) uzročna f) predikatna 8) Tko rano rani, dvije sreće grabi. a) predikatna b) namjerna c) subjektna d) vremenska e) atributna 9) Plovim pličinama gdje spavaju potočnice. a) mjesna b) atributna c) subjektna d) predikatna 10) Neka bude što biti ne može. a) subjektna b) atributna c) predikatna d) vremenska e) količinska 11) Gdje nema svjetlosti, svi nam se predmeti čine crni. a) vremenska b) mjesna c) uzročna d) namjerna e) predikatna 12) Doći ću vam kad me budete trebali. a) subjektna b) predikatna c) vremenska d) uzročna e) namjerna 13) Uviđao je sve to Mika jer nije bio prazna glava. a) uzročna b) vremenska c) namjerna d) posljedična e) količinska 14) Radi kako znaš! a) namjerna b) načinska c) vremenska d) subjektna e) objektna 15) Od svih strana dolaze gosti da čestitaju sretnome domaćinu. a) mjesna b) vremenska c) namjerna d) načinska e) predikatna 16) On zna kamo se žuri. a) mjesna b) vremenska c) objektna d) predikatna e) subjektna 17) Tko čeka, dočeka. a) subjektna b) objektna c) atributna d) načinska e) vremenska 18) Gnjavi otkako je došao. a) mjesna b) načinska c) vremenska d) predikatna 19) Kako nema dimnjaka, penje se dim iz kuhinje sa seljačkog ognjišta po drvenom kućnom trijemu. a) posljedična b) uzročna c) predikatna d) subjektna e) mjesna 20) Znanstvenim je istraživanjem dokazano da duhan nije uopće ljekovita biljka. a) predikatna b) subjektna c) objektna d) vremenska e) mjesna 21) Učit ću ih kako se hvataju ribe. a) subjektna b) objektna c) predikatna d) atributna e) namjerna 22) Već se i mračak počeo uvlačiti kad sam sve završio. a) mjesna b) vremenska c) atributna d) predikatna 23) Neka bude kako si rekao. a) subjektna b) načinska c) mjesna d) vremenska e) uzročna 24) Kad je zavladala tama, nebo je bilo crno, mrko. a) vremenska b) mjesna c) atributna d) predikatna 25) Otpremi je, sine, otkud si je doveo. a) vremenska b) načinska c) mjesna d) predikatna 26) Samotan je otkad mu je umrla gospodarica. a) atributna b) načinska c) vremenska d) mjesna e) posljedična 27) Kako Kosjenka bivaše sve hladnija i ukočenija, tako je i svjetiljka sve pomalo gasnula. a) načinska b) atributna c) subjektna d) objektna 28) Dadoše mu znak neka iziđe. a) atributna b) načinska c) posljedična d) mjesna e) vremenska 29) Težaci lože vatru kako bi mogli zapaliti lulu i ogrijati ruke. a) namjerna b) mjesna c) vremenska d) subjektna e) predikatna 30) Radovat će se šaran propadneš li s njime. a) pogodbena b) načinska c) mjesna d) vremenska e) atributna

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?