1) Jednog je dana kopao Jože s drugom Jurjem jarak na brdu da udari temelj dvoru od kamena. a) namjerna b) subjektna c) vremenska d) mjesna 2) Potrčite večeras za suncem kad bude zalazilo. a) mjesna b) vremenska c) predikatna d) subjektna 3) Gdje koze dahnu, tamo loze sahnu. a) mjesna b) vremenska c) subjektna d) načinska 4) Glavno je da je koliba gotova. a) predikatna b) subjektna c) mjesna d) uzročna 5) Ali još nije došlo vrijeme da baka umre. a) uzročna b) vremenska c) atributna d) subjektna 6) Bolje je da ne znaš. a) subjektna b) objektna c) vremenska d) mjesna 7) Nastala smjesa hlapi brže nego što je hlapilo samo ulje. a) uzročna b) vremenska c) mjesna d) načinska 8) Ostani kod strica dokad hoćeš. a) vremenska b) atributna c) mjesna d) načinska 9) Ako ne čuvaš ono što imaš, nećeš imati onoga što nemaš. a) pogodbena b) uzročna c) vremenska d) mjesna 10) Tko male prezire, velike ne dostiže. a) mjesna b) subjektna c) predikatna d) atributna e) uzročna 11) Sad si na svoje oči vidio koga u kući hraniš. a) atributna b) objektna c) subjektna d) vremenska 12) To je što je. a) subjektna b) vremenska c) mjesna d) predikatna 13) Čim je prešla preko praga, utrne se vatra na ognjištu. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) objektna 14) On ti je da ga boljeg na kraju svijeta nećeš naći. a) predikatna b) mjesna c) vremenska d) načinska 15) Glavno je da je kapa na glavi. a) subjektna b) predikatna c) mjesna d) vremenska 16) Udarimo li opnu bubnja, on će zatitrati. a) pogodbena b) načinska c) predikatna d) mjesna

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?