Brže osmislite bolja predavanja
1) Sunce izlazi ujutro. a) DA b) NE 2) Između podneva i večeri je: a) PRIJEPODNE b) POSLIJEPODNE c) NOĆ 3) Dio dana kada spavamo nazivamo: a) VEČER b) NOĆ c) POSLIJEPODNE d) JUTRO 4) Kada se budimo pozdravljamo sa: a) DOBRA VEČER! b) DOBAR DAN! c) DOBRO JUTRO! 5) Između jutra i podneva je: a) PRIJEPODNE b) POSLIJEPODNE c) VEČER 6) Tamni dio dana je: a) JUTRO b) POSLIJEPODNE c) NOĆ 7) Jedan dan se sastoji od: a) VEČERI I NOĆI b) DANA I NOĆI c) JUTRA I NOĆI 8) Tamni dio dana naziva se: a) DAN b) PODNE c) NOĆ

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti