Brže osmislite bolja predavanja
1) Označi sve kvadrate. a) b) c) d) e) f) 2) Označi sve pravokutnike. a) b) c) d) e) f) 3) PRAVOKUTNIK je geometrijski lik koji ima: a) 4 vrha b) Sve stranice su različite duljine  c) 4 prava kuta d) 4 stranice e) Po dvije jednake stranice f) Stranice pod tupim kutom.  4) KVADRAT je geometrijski lik koji ima: a) 4 vrha b) Sve stranice su različite duljine c) 4 prava kuta d) 4 stranice e) Po dvije jednake stranice f) Stranice pod šiljastim kutom.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti