Brže osmislite bolja predavanja
četvrtinka - nota koja traje jednu dobu, pauza - stanka u glazbi, tempo - brzina izvođenja glazbenog djela, dinamika - jačina izvođenja glazbenog djela, violinski ključ - glazbeni ključ kojeg zovemo G-ključ, crtovlje - ima pet crta i četiri praznine, taktna crta - crta koja odvaja taktove, bambusov list - pjesma koju smo pjevali, iz Japana,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti