Brže osmislite bolja predavanja
1) Nota koja traje dvije dobe zove se ... a) četvrtinka b) polovinka c) arza 2) Naglašena doba zove se ... a) teza b) arza c) doba 3) Brzina izvođenja glazbenog djela je ... a) dinamika b) tempo c) mjera 4) Dvotočka u glazbenom pismu označava ... a) ponavljanje b) promjenu mjere c) završetak djela

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti