Brže osmislite bolja predavanja
BDF - Kako glasi kvintakord na I. stupnju B-dura?(napiši tonove bez razmaka), FGAB - Kako glasi drugi tetrakord u B-duru? (napiši tonove bez razmaka), g-mol - Koja je paralelna molska ljestvica od B-dura?, GABC - Napiši molski tetrakord u g-molu. (napiši tonove bez razmaka), vođica - Kako zovemo povišeni VII. stupanj u harmonijskom molu?, DFISA - Napiši dominanti kvintakord u g-molu harmonijskom? (napiši tonove bez razmaka), durski - Kako zovemo drugi tetrakord u g-molu melodijskom?, CIS - Kako glasi velika terca od tona A uzlazno?, tritonus - Što čine tonovi F-H, triola - Kako zovemo nepravilnu ritamsku figuru kada na jednu dobu imamo tri note?, FISCISGIS - Koje predznake ima A-dur? (napiši predznake bez razmaka), BESASDES - Koje predznake ima As-dur (napiši predznake bez razmaka),

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti