1) SAMOGLASNICI SU... a) a, e, i, o, u b) a, e, i, o, u, samoglasno r c) a, e, i, o, u, samoglasno r, dvoglasnik ie d) a, e, i, o, u, dvoglasnik ie 2) OTVORNICI SU... a) a, e, i, o, u, samoglasno r, dvoglasnik ie b) a, e, i, o, u, samoglasno r c) a, e, i, o, u d) a, e, i, o, u, dvoglasnik ie 3) U KOOJ RIJEČI JE "JAT" (DVOGLASNIK IE) a) sakrijem b) lijep c) nije 4) U KOJOJ RIJEČI JE IKAVSKI IZGOVOR "JATA" a) svijet b) svet c) svit 5) U KOJOJ RIJEČI JE EKAVSKI IZGOVOR JATA a) svijet b) svet c) svit 6) U KOJOJ RIJEČI JE SAMOGLASNO R a) prvenstvo b) pravila c) pravnik d) poriluk 7) PRONAĐI DVOUSNENIKE a) j, nj, lj, đ, dž, ž, š, č, ć b) p, b, m c) d, t, n, c, z, s d) k, g, h e) r, l 8) PRONAĐI PALATALE a) j, nj, lj, đ, dž, ž, š, č, ć b) p, b, m c) d, t, n, c, z, s d) k, g, h e) r, l 9) PRONAĐI JEDRENIKE a) j, nj, lj, đ, dž, ž, š, č, ć b) p, b, m c) d, t, n, c, z, s d) k, g, h e) r, l 10) PRONAĐI DESNIKE a) j, nj, lj, đ, dž, ž, š, č, ć b) p, b, m c) d, t, n, c, z, s d) k, g, h e) r, l 11) PRONAĐI ZUBNIKE a) j, nj, lj, đ, dž, ž, š, č, ć b) p, b, m c) d, t, n, c, z, s d) k, g, h e) r, l

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?