1) SIBILARIZACIJA (k,gh + i = c,z,s) a) banka - banci b) cvijet + je > cvijeće c) čovjek - (V) čovječe d) bijel - bjelina 2) PALATALIZACIJA (k,g,h + e/i/a = č,ž,š) a) banka - banci b) cvijet + je > cvijeće c) čovjek - (V) čovječe d) bijel - bjelina 3) JOTACIJA (NEPLATAL + "J" = PALATAL) a) banka - banci b) cvijet + je > cvijeće c) čovjek - (V) čovječe d) bijel - bjelina 4) ZAMJENA ije-je-e-i a) banka - banci b) cvijet + je > cvijeće c) čovjek - (V) čovječe d) htjeti - htio 5) SIBILARIZACIJA (k,gh + i = c,z,s) a) dječak - dječače b) dječak - dječacima c) lud + je > luđe d) primijeniti - primjena 6) PALATALIZACIJA (k,g,h + e/i/a = č,ž,š) a) dječak - dječače b) dječak - dječacima c) lud + je > luđe d) primijeniti - primjena 7) JOTACIJA (NEPLATAL + "J" = PALATAL) a) dječak - dječače b) dječak - dječacima c) lud + je > luđe d) primijeniti - primjena 8) ZAMJENA ije-je-e-i a) dječak - dječače b) dječak - dječacima c) lud + je > luđe d) primijeniti - primjena 9) SIBILARIZACIJA (k,gh + i = c,z,s) a) svit/ati > svit + je > sviće b) svijet - svjetovi c) grijeh - griješiti d) razmak - razmaci 10) PALATALIZACIJA (k,g,h + e/i/a = č,ž,š) a) svit/ati > svit + je > sviće b) svijet - svjetovi c) grijeh - griješiti d) razmak - razmaci 11) ZAMJENA ije-je-e-i a) svit/ati > svit + je > sviće b) svijet - svjetovi c) grijeh - griješiti d) razmak - razmaci 12) JOTACIJA (NEPLATAL + "J" = PALATAL) a) svit/ati > svit + je > sviće b) svijet - svjetovi c) grijeh - griješiti d) razmak - razmaci

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?