Brže osmislite bolja predavanja
1) Što utječe na razvoj turističke ponude? a) Atraktivnost turističke destinacije b) Promocija turizma c) Broj turističkih poslovnica u zemlji d) Uređenost starih dvoraca e) Izgrađenost prihvatnih kapaciteta f) Prometna dostupnost 2) Djelatnosti na koje utječe turizam su: a) Poljoprivreda b) Prehrambena industrija c) Prijevozništvo d) vojna industrija e) Kultura i obrazovanje f) Zdravstvo i sport 3) Koji je glavni cilj turističke organizacije i tko ga treba ostvariti? a) Što veća prodaja usluga, menadžer u turizmu b) Najviša kvaliteta usluge, svi gosti hotela c) Najviša kvaliteta usluge, menadžer u turizmu d) Što više gostiju, menadžer u turizmu e) Što više smještajnih kapaciteta, voditelj nabave f) Nasmijano osoblje, menadžer kadrovske službe 4) Što od ovog nije posao menadžera u turizmu a) Odlučivanje i ugovaranje poslova b) Smještanje gostiju u sobe c) Briga o napredovanju suradnika d) raspoređivanje zaposlenika e) Upravljanje financijama f) Kontroliranje ostvarenja ciljeva 5) Na što se odnosi upravljanje kvalitetom turističke desetinacije a) Mišljenje i zadovoljstvo gostiju b) Mišljenje i zadovoljstvo političara c) Mišljenje i zadovoljstvo ponuđača roba i usluga d) Utjecaj turizma na ostale djelatnosti i društvo e) Utjecaj na zbivanja u zemlji f) Mišljenje i zadovoljstvo lokalnog stanovništva

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Zajednica Zvjezdanafarkas Uvod u poslovno upravljanje

Nastavnica ekonomske grupe predmeta - Hrvatska

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti