2+2+2+2+2 - 5 · 2, 7+7 - 2 · 7, 3+3+3+3 - 4 · 3, 5+5+5+5 - 4 · 5, 9+9 - 2 · 9, 6+6+6+6 - 4 · 6, 8+8+8+8+8 - 5 · 8, 10+10 - 2 · 10,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?