Brže osmislite bolja predavanja
Crvena boja zauzima jednu trećinu zastave Italije., Bijela boja zauzima jednu trećinu zastave Estonije., Plava boja zauzima dvije četvrtine zastave Ruande, Crvena boja zauzima jednu četvrtinu zastave Kolumbije, Zelena boja zauzima jednu trećinu zastave Sijera Leone, Zelena boja zauzima dvije trećine zastave Nigerije., Žuta boja zauzima jednu polovinu zastave Ukrajine., Crvena boja zauzima jednu trećinu zastave Njemačke,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti