Brže osmislite bolja predavanja
1) Kako se nazivaju brojevi koje množimo? a) Pribrojnici b) Faktori 2) Kako se naziva rezultat množenja? a) razlika b) količnik c) zbroj d) umnožak 3) Kada broj množimo s 10 koliko nula moramo dopisati zdesna? a) 1 b) 2 4) Kada broj množimo sa 100 koliko nula moramo dopisati zdesna? a) 1 b) 2 5) Množenje počinjemo od najmanje dekadske jedinice. a) Točno b) Netočno

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti