1) Koja nota traje 2 dobe? a) b) c) d) 2) Koja nota traje 4 dobe a) b) c) d) 3) Koja nota traje 1 dobu a) b) c) d) 4) Koliko četvrtinki stane u 4/4 mjeru? a) 3 b) 4 c) 5 d) 2 5) Koliko traje ova ritamska figura? a) 2 dobe b) pola dobe c) 1 dobu d) 3 dobe 6) Koliko traje ova ritamska figura a) 1 dobu b) 2 dobe c) 3 dobe d) pola dobe 7) Koliko šesnaestinki stane u jednu četvrtinku? a) 3 b) 4 c) 5 d) 2 8) Koji ton je dominanta u C-duru? a) C b) G c) F d) A 9) Koji ton je subdominanta u G-duru? a) C b) Fis c) Cis d) D 10) Nadopuni niz durske ljestvice: cijeli-cijeli-pola...... a) cijeli-cijeli-cijeli-pola b) cijeli-pola-pola-pola c) pola-cijeli-cijeli-pola d) cijeli-cijeli-pola-cijeli

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?