Ljestvica je niz od ____ tonova poredanih po visini.Naziv ljestvice određuju ____ i završni ton. Svaka ljestvica sastoji se od dva ____. Tetrakord je niz od ____ tona. Razlikujemo ____ i mol ljestvice. Dur i mol ljestvica razlikuju se po ____. Polustepeni u dur ljestvici su između ____ i VII-VIII stupnja.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?