Brže osmislite bolja predavanja
Ljestvica je niz od [osam] tonova poredanih po visini.Naziv ljestvice određuju [početni] i završni ton. Svaka ljestvica sastoji se od dva [tetrakorda]. Tetrakord je niz od [četiri] tona. Razlikujemo [dur] i mol ljestvice. Dur i mol ljestvica razlikuju se po [polustepenima]. Polustepeni u dur ljestvici su između [III-IV] i VII-VIII stupnja. .

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti