Brže osmislite bolja predavanja
FAKTOR - Broj koji se množi..., DVADESET - 10 * 2 =, KOLIČNIK - Rezultat dijeljenja..., DEVET - 3 puta zbroji broj 3, PRODUKT - Rezultat množenja/druga riječ za umnožak, ČETIRI - Koliko puta možeš od broja 12 oduzeti broj 3?, DJELJENIK - U zadatku 6 : 2 = 3, broj 6 je..., OSAM - 4 * 2 =, DJELITELJ - U zadatku 18 : 3 = 6, broj 3 je..., MNOŽENJE - Uzastopno zbrajanje istoga broja zovemo..., DIJELJENJE - Uzastopno oduzimanje istoga broja zovemo...,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti