Brže osmislite bolja predavanja
Magdalena ima 3 slikovnice. Franko ima 4 slikovnice. Koliko slikovnica imaju zajedno?, Vida ima 10 bombona. Tiboru je dala 3 bombona. Koliko je bombona ostalo Vidi?, Lena ima 4 lutkice. Iva ima 2 lutkice više od Lene. Koliko lutkica ima Iva? Koliko lutkica imaju zajedno?, U kutiji su 3 banane, 2 jabuke i 4 kruške. Koliko komada voća je u kutiji?.

1.razred (zadaci zadani riječima-zbrajanje i oduzimanje do 10)

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Otvorite okvir je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti