Brže osmislite bolja predavanja
1) 4a + 3a = ? a) 8a - 7b b) a c) 0 d) 7a 2) 8a - 2a = ? a) 8a - 7b b) a c) 0 d) 6a 3) 7a + a = ? a) 6a b) 8a c) 6a + 7b d) a 4) 2a - 4a = ? a) 6a b) -2a c) 6a + 7b d) a 5) 4a + 2a - 3a = ? a) 3a b) 2a c) -2a d) 6a 6) 8a - 2a + 4a = ? a) 10a b) 2a c) -2a d) 6a 7) 6a - 4a = ? a) 6a + 7b b) 7a c) 2a d) 10a 8) -3b + 4b = ? a) 6a + 7b b) 7a c) b d) 10a 9) 10a - 7a - 3a = ? a) 6a + 7b b) 7a c) 0 d) 10a 10) 2a + 4a + 4b + 3b = ? a) 6a + 7b b) 7a + 6b c) a + 6b d) b 11) 3a + 2b - 2a + 4b = ? a) a + 6b b) 7a c) 6a + 7b d) b 12) 3a - 4b + 5a - 3b = ? a) -2a b) 10a c) 8a - 7b d) a + 6b 13) 5a - 3b + 3b - 4a = ? a) -2a b) 10a c) a d) a + 6b

Algebra - simple addition and subtraction

autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti