Brže osmislite bolja predavanja
1) Posao koji obavljaš sada pripada sadašnjosti. a) DA b) NE 2) Sutrašnji rođendan tvoga prijatelja pripada prošlosti. a) DA b) NE 3) Godina 1922. tvoja je budućnost. a) DA b) NE 4) Rođenje tvoje bake pripada prošlosti. a) DA b) NE 5) 1525. godina pripada 14. stoljeću. a) DA b) NE 6) Vrijeme koje će tek doći nazivamo: a) sadašnjost b) prošlost c) budućnost 7) Tvoji roditelji, bake i djedovi tvoji su: a) predci b) potomci 8) Vremensko razdoblje od 10 godina naziva se: a) tjedan b) mjesec c) godina d) desetljeće e) stoljeće f) tisućljeće 9) Stoljeće se sastoji od: a) 10 godina b) 10 desetljeća c) 99 godina d) 101 godine 10) Tvoje bake i djedovi rođeni su u: a) 19. stoljeću b) 20. stoljeću c) 21. stoljeću 11) 21. stoljeće započelo je: a) 1. siječnja 2000. b) 1. siječnja 2001. c) 1. siječnja 1999. d) 1. siječnaj 2100. 12) Izbaci uljeza! a) 1673. godina b) 1601. godina c) 1599. godina d) 1699. godina 13) Izbaci uljeza! a) sutra b) za pet godina c) jučer d) prekosutra 14) Izbaci uljeza! a) ljekarna b) ambulanta c) dom zdravlja d) arhiv e) bolnica 15) 19. stoljeće započelo je: a) 2001. godine b) 1901. godine c) 1801. godine 16) Gdje se čuva ovaj predmet? a) U arhivu. b) U muzeju. c) U knjižnici. 17) Ova crkva sagrađena je 1756. godine. Dakle, sagrađena je u: a) 16. stoljeću b) 17. stoljeću c) 18. stoljeću 18) Kralj Tomislav okrunjen je 925.godine. Ta godina pripada: a) 9. stoljeću b) 10. stoljeću c) 8. stoljeću 19) Crta na kojoj su označena vremenska razdoblja zove se: a) brojevna crta b) vremenska crta 20) Proučavanjem kulturno-povijesnih spomenika našeg zavičaja doznajemo kako su živjeli naši: a) predci b) potomci

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti