1) Pojeo sam pa otišao van. a) SASTAVNA b) RASTAVNA c) SUPROTNA d) REČENIČNI NIZ e) ISKLJUČNA f) ZAKLJUČNA 2) Učit ću ili ću se igrati. a) SASTAVNA b) RASTAVNA c) SUPROTNA d) REČENIČNI NIZ e) ISKLJUČNA f) ZAKLJUČNA 3) Nismo pobijedili, ali igrali smo dobro. a) SASTAVNA b) RASTAVNA c) SUPROTNA d) REČENIČNI NIZ e) ISKLJUČNA f) ZAKLJUČNA 4) Prepoznao sam ga, imao je žutu kapu. a) SASTAVNA b) RASTAVNA c) SUPROTNA d) REČENIČNI NIZ e) ISKLJUČNA f) ZAKLJUČNA 5) Odlično igramo, dakle pobijedit ćemo. a) SASTAVNA b) RASTAVNA c) SUPROTNA d) REČENIČNI NIZ e) ISKLJUČNA f) ZAKLJUČNA 6) Svi su bili tihi, jedino je Pero stalno brbljao. a) SASTAVNA b) RASTAVNA c) SUPROTNA d) REČENIČNI NIZ e) ISKLJUČNA f) ZAKLJUČNA

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?