A(z)____(..) függvény átlagot, a(z)____(...) függvény pedig összeget számol. A(z)____ függvény megszámolja az adott sorok számát. A(z)____(...) függvény visszaadja az adott ____ legkisebb értékét.A függvényhívások zárójelébe ____ kerülnek. Az aggregáló függvényeket gyakran a ____ BY záradékkal együtt alkalmazzuk. A GROUP BY záradék segítségével az adatokat ____. GROUP BY alparancs használata esetén ____ kötelező valamilyen összesítő____t alkalmazni. A GROUP BY alparancs után meg kell adni annak a ____nek a nevét, amely szerint történik a csoportosítás. Egy GROUP BY záradék után ____ mezőnév szerepelhet.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?