Brže osmislite bolja predavanja
1) "broji pospan sat" a) Akustična b) Taktilna c) Gustativna 2) Parna rima a) Dolazi naizmjence u stihovima b) Vezuje dva uzastopna stiha c) Vezuju se prvi i četvrti i drugi i treći stih d) Nema čvrste vezanosti među stihovima 3) Hiberbola a) Nastaje ponavljanje istih i sličnih suglasnika b) Peidjev koji s imenicom na koju se odnosi stvara življu sliku c) Temelji se na preuveličavanju 4) "mlačna noć" a) Akustična b) Vizualna c) Gustativna d) Taktilna

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti