Brže osmislite bolja predavanja
1) Na kuhinjskoj polici je 6 velikih i 5 malih čaša. Ako je na svakoj polici jednak broj čaša, koliko je čaša na tri velike police? a) 11 b) 33 c) 35 d) 16 2) Zbroj (7+8) pomnoži brojevima 4,6,8 i 9 a) 60, 55, 120, 135 b) 35, 45, 80, 120 c) 28, 56, 112, 130 d) 62, 55, 112,135 3) Zbroj brojeva 6 i 4 uvećaj 3,5 i 7 puta. a) 24, 50, 63 b) 30, 50, 70 c) 72, 120, 168 d) 28, 45, 65 4) Za voćni kolač treba pet banana i četiri naranče. Koliko komada voća treba za dva kolača, a koliko za sedam? a) 17, 60 b) 17,63 c) 18, 60 d) 18, 63 5) Kuharica je narezala voćni kolač. Na četiri je tanjura stavila po sedam kolača ukrašenih čokoladnim mrvicama, a na tri tanjura složila po sedam kolača ukrašenih šlagom. Koliko je ukupno kolača na tanjurima? a) 49 b) 52 c) 50 d) 45

Množenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti