Brže osmislite bolja predavanja
H h: hrana, Hrvoje, Hana, hoću, hobotnica, hrčak, grah, orah, uho, Hrvatska, Hrvat, osmijeh, hvala, nema H h: djed, rođendan, škola, anđeo, đak, lađa, roda, društvo, đumbir, Marko, Ante, lijevo, desno,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti