Brže osmislite bolja predavanja
1) NABROJI DIJELOVE DANA. a) JUTRO,PRIJEPODNE,PODNE,POSLIJEPODNE,VEČER,NOĆ b) JUTRO,PODNE,VEČER. c) JUTRO,PODNE,VEČER,NOĆ. 2) KOJIM SE POZDRAVIMA SLUŽIŠ TIJEKOM CIJELOG DANA? a) DOBRO JUTRO! DOBAR DAN! DOBRA VEČER! LAKU NOĆ! b) LAKU NOĆ! c) DOBRA VEČER! 3) KAKO POZDRAVLJAMO U JUTRO? a) DOBAR DAN! b) DOBRO JUTRO! c) DOBRA VEČER! 4) KOLIKO DANA IMA U TJEDNU? a) 5 b) 7 c) 12 5) IMENUJ REDOM SVE DANE U TJEDNU. a) PONEDJELJAK,UTORAK,SRIJEDA,ČETVRTAK,PETAK,SUBOTA I NEDJELJA. b) PONEDJELJAK,UTORAK,SRIJEDA,ČETVRTAK,PETAK I SUBOTA. c) PONEDJELJAK,UTORAK,SRIJEDA,ČETVRTAK I PETAK. 6) KOJIM DANIMA NE IDEŠ U ŠKOLU? a) PONEDJELJKOM I UTORKOM b) SRIJEDOM I ČETVRTKOM c) SUBOTOM I NEDJELJOM 7) DANAS JE PONEDJELJAK A JUČER JE BILA? a) NEDJELJA b) SUBOTA c) SRIJEDA 8) JUČER JE BILA NEDJELJA,A SUTRA JE? a) PONEDJELJAK b) UTORAK c) SUBOTA 9) KOJI SU DANI IZMEĐU UTORKA I PETKA? a) PONEDJELJAK I NEDJELJA b) SRIJEDA I ČETVRTAK c) SUBOTA I NEDJELJA 10) DANAS JE UTORAK A JUČER JE BIO? a) PONEDJELJAK b) NEDJELJA c) SUBOTA 11) DANAS JE SUBOTA A SUTRA JE? a) PONEDJELJAK b) UTORAK c) NEDJELJA 12) DANAS JE DAN U KOJEM JESMO. a) DA. b) NE. 13) JUČER OZNAČUJE DAN PRIJE DANAŠNJEG DANA. a) NE. b) DA. 14) SUTRA JE DAN KOJI ĆE DOĆI NAKON DANAŠNJEG DANA. a) DA. b) NE. 15) JE LI DANAŠNJI KVIZ IZ PRIRODE I DRUŠTVA BIO TEŽAK? a) DA. b) NE.

DOBA DANA - DANI U TJEDNU - JUČER,DANAS,SUTRA

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti